Κατηγορίες & βραβεία

Aναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Ενότητα 1: Best Campaigns in Performance Marketing

Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης των κατηγοριών αυτής της ενότητας είναι η επίτευξη απόλυτα μετρήσιμων στόχων, η αποτελεσματικότητα της ενέργειας και ο βαθμός καινοτομίας.

1.1 Best Digital Multi-Channel Campaign

Βραβεύεται η direct response καμπάνια η οποία συνέβαλε στην επίτευξη μετρήσιμων στόχων, συνδυάζοντας με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο δύο ή περισσότερα online κανάλια.

1.2 Best Omnichannel Campaign (including non-Digital)

Βραβεύεται η direct response καμπάνια η οποία συνέβαλε στην επίτευξη μετρήσιμων στόχων, συνδυάζοντας με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο ένα ή περισσότερα online κανάλια μαζί με «παραδοσιακές» μορφές προβολής.

1.3 Best Display Campaign

Βραβεύεται η direct response καμπάνια η οποία αξιοποίησε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο το κανάλι της Display Διαφήμισης και συνέβαλε στην επίτευξη μετρήσιμων στόχων.

1.4 Best Paid Search Campaign

Βραβεύεται η direct response καμπάνια η οποία συνέβαλε στην επίτευξη μετρήσιμων στόχων, αξιοποιώντας με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τις δυνατότητες που προσφέρει η διαφήμιση στις μηχανές αναζήτησης.

1.5 Best Paid Social Campaign

Βραβεύεται η direct response καμπάνια η οποία συνέβαλε στην επίτευξη μετρήσιμων στόχων, αξιοποιώντας με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο ένα ή περισσότερα από τα διαθέσιμα διαφημιστικά formats στα Social Media.

1.6 Best Programmatic Campaign

Βραβεύεται η direct response καμπάνια η οποία συνέβαλε στην επίτευξη μετρήσιμων στόχων, αξιοποιώντας με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τις δυνατότητες που προσφέρει το Programmatic Buying.

1.7 Best SEO Campaign

Βραβεύεται η καμπάνια η οποία αξιοποίησε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τις δυνατότητες που προσφέρει το Search Engine Optimization και συνέβαλε στην επίτευξη μετρήσιμων στόχων όπως το πλασάρισμα στις πρώτες θέσεις στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης και η αύξηση των επισκέψεων μέσω του SEO.

1.8 Best Email Campaign

Βραβεύεται η καμπάνια η οποία αξιοποίησε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τις δυνατότητες που προσφέρει το Email Marketing και συνέβαλε στην επίτευξη μετρήσιμων στόχων όπως η αύξηση της επισκεψιμότητας και των πωλήσεων μέσω του συγκεκριμένου καναλιού.

1.9 Best Mobile Campaign

Βραβεύεται η direct response καμπάνια η οποία αξιοποίησε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο το mobile περιβάλλον και τα νέα δεδομένα στη συμπεριφορά των χρηστών συμβάλοντας στην επίτευξη μετρήσιμων στόχων, όπως το app downloading.

1.10 Best Native Advertising Campaign

Βραβεύεται η direct response καμπάνια η οποία αξιοποίησε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τις δυνατότητες που προσφέρει το Native Advertising και συνέβαλε στην επίτευξη μετρήσιμων στόχων όπως η αύξηση της επισκεψιμότητας και των πωλήσεων.

1.11 Best Content Campaign

Βραβεύεται η direct response καμπάνια η οποία δημιούργησε online περιεχόμενο (π.χ. με influencers στα Social Media) για την επίτευξη μετρήσιμων στόχων, όπως η αύξηση της επισκεψιμότητας και των πωλήσεων.

1.12 Best Affiliate Marketing Program

Βραβεύεται το πρόγραμμα Affiliate Marketing, το οποίο συνέβαλε στην επίτευξη των στόχων τόσο του διαφημιζόμενου όσο και του affiliate.

1.13 Best Affiliate CPA Campaign

Βραβεύεται η καμπάνια η οποία αξιοποίησε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τις δυνατότητες που προσφέρει το Affiliate Marketing για την υλοποίηση CPA ενεργειών, όπως η αύξηση των πωλήσεων και η συμπλήρωση φόρμας ενδιαφέροντος.

1.14 Best Audience Targeting Campaign

Βραβεύεται η καμπάνια η οποία συνέβαλε στην επίτευξη μετρήσιμων στόχων, αξιοποιώντας τις δυνατότητες αποτελεσματικής στόχευσης που προσφέρουν τα online κανάλια.

1.15 Best Lead Generation Campaign

Βραβεύεται η καμπάνια η οποία συγκέντρωσε ποιοτικά leads και πέτυχε τον στόχο που είχε τεθεί σε ό,τι αφορά το cost per lead και τον αριθμό των συμμετεχόντων.

1.16 Best Sales Campaign

Βραβεύεται η καμπάνια η οποία αξιοποίησε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τις τεχνικές και τα κανάλια του Performance Marketing για να σημειώσει εντυπωσιακή αύξηση στις online πωλήσεις.

Ενότητα 2: Best Performance per Industry

Στις παρακάτω κατηγορίες βραβεύεται η πιο αποτελεσματική χρήση του Performance Marketing από εταιρεία, ανά επιχειρηματικό κλάδο. Τα κύρια κριτήρια αξιολόγησης είναι η επίτευξη απόλυτα μετρήσιμων στόχων, η αποτελεσματικότητα των ενεργειών και ο βαθμός καινοτομίας.

2.1 Best Performance in Retail / E-Commerce
2.2 Best Performance in Travel & Leisure
2.3 Best Performance in Technology, Media & Telecommunications
2.4 Best Performance in Finance Services
2.5 Best Performance in Pharma, Health & Beauty
2.6 Best Performance in Energy & Utilities
2.7 Best Performance in B2B
2.8 Other

Ενότητα 3: Growth & Innovation in Performance Marketing

3.1 Best International Campaign

Βραβεύεται η καμπάνια, η οποία αξιοποίησε αποτελεσματικά το Performance Marketing και συνέβαλε αποφασιστικά στην εξωστρέφεια και την εξαγωγική δραστηριότητα του διαφημιζόμενου ανά την υφήλιο.

3.2 Best Innovative Campaign

Βραβεύεται η καμπάνια, η οποία εφάρμοσε καινοτόμες πρακτικές και διακρίθηκε τόσο για την αποτελεσματικότητά της όσο και για την πρωτοποριακή χρήση του Performance Marketing.

3.3 Best Use of Data

Βραβεύεται η εταιρεία, η οποία αξιοποίησε αποτελεσματικά τα διαθέσιμα data για να στοχεύσει τα κατάλληλα κοινά και να επιτύχει τους στόχους της.

Special Awards

Οι νικητές στις κατηγορίες “Performance Agency of the Year” & “Performance Brand of the Year” θα προκύψουν από τη συνολική επίδοση τους σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες των βραβείων.

Performance Agency of the Year

Το βραβείο θα απονεμηθεί στο Agency, το οποίο θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών, σε όλες τις ενότητες. Πιο συγκεκριμένα, κάθε βραβείο θα λαμβάνει τους εξής πόντους: το Gold βραβείο 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο.

Performance Brand of the Year

Το βραβείο θα απονεμηθεί στο Brand, το οποίο θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών, σε όλες τις ενότητες. Πιο συγκεκριμένα, κάθε βραβείο θα λαμβάνει τους εξής πόντους: το Gold βραβείο 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο.

Supported by

Google

Διοργάνωση

Boussias Communications

Official Publication

marketingweek