Όροι συμμετοχής - Οδηγίες

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων

Ποιός μπορεί να δηλώσει υποψηφιότητα

Στα «Peak Performance Marketing Awards ’17» μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα όλες οι επιχειρήσεις που καταπιάνονται με το Performance Marketing και εδρεύουν στην Ελλάδα ή την Κύπρο.

Υποψήφιες για τα βραβεία «Peak Performance Marketing Awards ’17» μπορούν να είναι καμπάνιες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 1 Ιανουαρίου 2016 με 2 Απριλίου 2017. Κατ’ επέκταση, τα αποτελέσματα που θα παρουσιαστούν θα πρέπει να αφορούν στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Υποβολή υποψηφιοτήτων

Για να θεωρηθεί έγκυρη μία υποψηφιότητα θα πρέπει μέχρι τις 19/05/2017 να έχουν ολοκληρωθεί τα παρακάτω:

 • Να συμπληρωθεί η online αίτηση υποβολής των υποψηφιοτήτων στο site των βραβείων: www.peakawards.gr
 • Nα γίνει η κατάθεση του συνολικού ποσού συμμετοχής στους τραπεζικούς λογαριασμούς που θα σας υποδείξουμε και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο e-mail: vcharalambous@boussias.com

Ζητούμενα υποψηφιότητας

Στην online αίτηση Υποψηφιότητας θα σας ζητηθεί να απαντήσετε στα παρακάτω ζητούμενα:

 1. Περιγραφή & στοιχεία υποψηφιότητας (έως 1.000 λέξεις)
  Χρησιμοποιείστε απλή γλώσσα και, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης, απαντήστε σε βασικά ζητήματα όπως:
  • Ο Στόχος ή οι στόχοι της καμπάνιας και η πρόκληση που κληθήκατε να αντιμετωπίσετε. Οι στόχοι θα πρέπει να είναι συγκεκριμένοι, ξεκάθαροι και μετρήσιμοι.
  • Η Λύση που προκρίνατε και τα insights που σας οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση.
  • Η Υλοποίηση της καμπάνιας και τα στοιχεία καινοτομίας που αυτή εμπεριείχε. Όπου αρμόζει, θα πρέπει να αναφέρετε αναλυτικά τα Μέσα που αξιοποιήθηκαν και τις ενέργειες που σχεδιάσατε και πραγματοποιήσατε σε κάθε Μέσο.
  • Τα Αποτελέσματα που επιτύχατε σε αντιστοιχία με τους στόχους που έχετε δηλώσει και οι λόγοι για τους θεωρείτε ότι αξίζει να βραβευτεί η καμπάνια σας.
 2. Φωτογραφίες (προαιρετικά – έως 5 αρχεία, μέχρι 3MB το αρχείο)
  Συμπεριλάβετε φωτογραφίες εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.
 3. Γραφήματα (προαιρετικά – έως 5 αρχεία, μέχρι 10 MB το αρχείο)
  Συμπεριλάβετε γραφήματα (σε pdf) εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.
 4. Case Study Video (προαιρετικά – 1 αρχείο, έως 50MB)
  Συμπεριλάβετε ένα σύντομο βίντεο MP4, το οποίο θα παρουσιάζει την καμπάνια και θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

Κόστος υποψηφιότητας

Κόστος υποψηφιότητας: 250€ + 24% Φ.Π.Α.
Πακέτο 5 υποψηφιοτήτων (4 + 1 δωρεάν): 1.000€ + 24% Φ.Π.Α.
Πακέτο 10 υποψηφιοτήτων (7 + 3 δωρεάν): 1.750€ + 24% Φ.Π.Α.
Πακέτο 15 υποψηφιοτήτων (10 + 5 δωρεάν): 2.500€ + 24% Φ.Π.Α.

Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία στα βραβεία δικαιούται 2 δωρεάν προσκλήσεις για την Τελετή Απονομής των Βραβείων.

Σημ.: Οι 2 δωρεάν προσκλήσεις ισχύουν ανά εταιρεία / ιδιώτη που έχει δηλώσει υποψηφιότητα στο διαγωνισμό, ανεξαρτήτως του αριθμού των υποψηφιοτήτων.

Αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την Κριτική Επιτροπή θα πραγματοποιηθεί με βάση το κείμενο, τα key visuals και το video, που οι ίδιες οι εταιρείες έχουν υποβάλει στην online αίτηση υποψηφιότητας και σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια αξιολόγησης.

Μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων σας, θα λάβετε αποδεικτικό της υποβολής σας. Ελέγξτε το προσεκτικά και επικοινωνήστε μαζί μας σε περίπτωση που παρατηρήσετε κάποιο λάθος.

Η διοργάνωση και η Κριτική Επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τυχόν ελλιπή στοιχεία των υποψηφιοτήτων. Μετά την αξιολόγηση από την Κριτική Επιτροπή, η διοργάνωση θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τα αποτελέσματα.

Κριτήρια αξιολόγησης:
 1. Αποτελέσματα / ROI:
  • Πόσο αποτελεσματική ήταν η καμπάνια και ποια ήταν τα οφέλη που προέκυψαν;
  • Ποια ήταν η επίδοσή της σε σχέση με τους μετρήσιμους στόχους που είχαν τεθεί αρχικά και πώς συγκρίνεται με τα σχετικά benchmarks της αγοράς;
 2. Καινοτομία:
  • Πόσο καινοτόμα ήταν η υλοποίηση της καμπάνιας και η αξιοποίηση των διαθέσιμων καναλιών;
  • Σε τι βαθμό θα μπορούσε να συμβάλει η εν λόγω ενέργεια στην περαιτέρω εξέλιξη και καθιέρωση του Performance Marketing;

Supported by

Google

Διοργάνωση

Boussias Communications

Official Publication

marketingweek